Ook e-mail valt voortaan onder het briefgeheim

rp_email.png

Alle vormen van communicatie zijn voortaan grondwettelijk beschermd, inclusief elektronische communicatie. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt in artikel 13 van de grondwet vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.

Dit staat in het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet.

Techniekonafhankelijke formulering

Het begrip 'telegraaf' is verouderd. In het nieuwe voorstel is bewust gekozen voor de techniekonafhankelijke formulering 'brief- en telecommunicatiegeheim', waardoor de wet ook van toepassing moet zijn op alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Denk hierbij aan e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via sociale media.

De wijziging van de grondwet heeft tot gevolg dat de overheid de inhoud van communicatie niet mag inkijken, ongeacht het middel waarmee deze communicatie is verzonden. Politie of inlichtingendiensten houden overigens wel de mogelijkheid toegang te krijgen tot deze communicatie, maar hier is wel toestemming van een bevoegde autoriteit voor nodig.

 
Lees ook
Het dynamische duo: waarom de CIO en CISO van moderne ondernemingen moeten samenwerken

Het dynamische duo: waarom de CIO en CISO van moderne ondernemingen moeten samenwerken

Organisaties die een succesvolle strategie voor cybersecurity of databescherming willen, hebben daarvoor gedegen processen voor interne communicatie en samenwerking nodig. Met name de dynamiek tussen de CIO en CISO kan van invloed zijn op de besluitvorming voor de korte en lange termijn.

HSD Jaarverslag 2023

HSD Jaarverslag 2023

Het Security Delta (HSD) ecosysteem floreert en vierde in 2023 haar 10-jarig jubileum. Terugkijkend op afgelopen jaar, kunnen we stellen dat HSD Office weer heeft gepresteerd. Met en via partners is maatschappelijke en economische waarde gecreëerd.

SecuMailer eerste aanbieder qREMS-gecertificeerde Dienst voor Aangetekend E-mailen

SecuMailer eerste aanbieder qREMS-gecertificeerde Dienst voor Aangetekend E-mailen

Logischer is de qREMS-gecertificeerde Dienst voor aangetekend E-mailen van SecuMailer. Secumailer garandeert om te beginnen dat een bericht wordt bezorgd en onderweg niet kan worden gemanipuleerd. Daarnaast is er voor elke mail een ontvangstrapport.