Tag Archives: privacy

Onderzoekers willen de toegang tot patiëntgegevens beveiligen met de unieke hartslag van patiënten (bron: FreeImages.com/Wolf Friedmann)

Onderzoekers willen toegang tot patiëntgegevens beveiligen met hartslag van patiënt

De elektrocardiogram (ECG) van iedere patiënt is uniek en kan hierdoor worden ingezet om patiëntgegevens te beveiligen. De ECG kan hiermee zorgen dat patiëntgegevens uitsluitend inzichtelijk zijn voor bevoegden.

Met Browser Fingerprinting worden digitale sporen van gebruikers in kaart gebracht (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

SIDN Fonds steunt onderzoek naar Browser Fingerprinting

SIDN Fonds steunt het project ‘User Classification by Browser Fingerprint’ van Aanen Management. In dit project wordt zowel Browser Fingerprinting als andere tracking technieken onderzocht en een tool ontwikkeld waarmee gebruikers zich tegen deze praktijken kunnen wapenen.

Encryptie (bron: FreeImages.com/Michael Faes)

Veel dokterspraktijken versturen medische gegevens via onbeveiligde verbinding

Bij veel dokterspraktijken bieden patiënten de mogelijkheid zich online in te schrijven of een herhaalrecept aan te vragen. Bij bijna één op de drie praktijken worden privégegevens van patiënten hierbij echter niet goed beveiligd. Hiermee overtreden de dokterspraktijken de Nederlandse privacywet.

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie

Kamermeerderheid wil reactie van minister op onrechtmatig verklaren van bewaarplicht telecomgegevens

Een meerderheid in de Tweede Kamer vraagt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie om een reactie op het onrechtmatig verklaren van een algemene bewaarplicht van telecomgegevens door het Europees Hof van Justitie. Tweede Kamerleden willen van de minister weten welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht.

(bron: FreeImages.com/Sašo Lukša)

Privacy First: ‘Algemene telecom-bewaarplicht is onrechtmatig door uitspraak van Europees Hof’

Een algemene bewaarplicht van telecomgegevens is in strijd met het recht op privacy. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie in een recente uitspraak in twee rechtszaken over dataretentie. Ook verschillende Nederlandse wetsvoorstellen, waaronder de algemene bewaarplicht voor telecomgegevens, zijn hierdoor bij voorbaat onrechtmatig, stelt Privacy First.

Privacy Barometer

‘Medische data opvraagbaar maken voor zorgverzekeraars is in strijd met de Wbp’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt het voor zorgverzekeraars makkelijker medische gegevens op te vragen om te beoordelen of zij een behandeling zullen vergoeden. Hiermee gaat de AP echter in tegen de wet en een eerder door de toezichthouder ingenomen standpunt.

AshleyMadison.com schikt met FTC rond datalek

AshleyMadison.com treft een schikking met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) rond het datalek uit 2015, waarbij gegevens van miljoenen gebruikers op straat kwamen te liggen. Met de schikking voorkomt de organisatie verdere stappen van de FTC en Amerikaanse staten. De datingwebsite betaalt 1,6 miljoen dollar aan de FTC en moet daarnaast extra beveiligingsmaatregelen nemen om herhaling te voorkomen. De FTC stelt dat de website laks is omgegaan met IT-beveiliging.

Data (bron: FreeImages.com/Malkowitch)

Voormalig klantadviseur VGZ blijkt persoonsgegevens klanten te hebben gestolen

Een oud-medewerker van VGZ blijkt via valse declaraties bijna drie ton van de zorgverzekeraar te hebben weggesluisd naar eigen bankrekeningen. De voormalig klantadviseur heeft daarnaast gegevens van bijna tweehonderd klanten van VGZ gestolen en geprobeerd hiermee valse declaraties in te dienen.

Data (bron: FreeImages.com/Malkowitch)

Vermeend datalek kost gemeente Almelo 35.000 euro

Het recente vermeende datalek bij de gemeente Almelo heeft in totaal zo’n 35.000 euro gekost. Dit terwijl het datalek uiteindelijk niet bleek te bestaan.

Data (bron: FreeImages.com/Malkowitch)

Inwoners van Venray en Zutphen mogelijk getroffen door datalek

De gemeente Venray en de gemeente Zutphen waarschuwen inwoners dat hun persoonsgegevens mogelijk in handen van onbevoegden zijn gevallen. Dit nadat een laptop van een leverancier die werkzaamheden uitvoert aan systemen van beide gemeenten is gestolen.

Rechtbank: ‘Medewerkster van SVB terecht ontslagen voor misbruik Suwinet’

Een medewerkster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is terecht op staande voet ontslagen nadat zij tegen de regels in Suwinet bleek te hebben geraadpleegd. Dit oordeelt het Gerechtshof Amsterdam. Suwinet is een dienst waarmee overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar kunnen opvragen en naar elkaar kunnen opsturen

EFF roept techbedrijven op tot maatregelen na verkiezing Donald Trump

Als reactie op de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten roept de Electronic Frontier Foundation (EFF) techbedrijven op maatregelen door te voeren om de privacy en digitale veiligheid van gebruikers te beschermen. Zo adviseert de EFF bedrijven onder andere om logbestanden te verwijderen en indien mogelijk zo min mogelijk data over gebruikers te verzamelen.

Big Brother Awards

Ministers Schippers en gemeente Rotterdam naar huis met Big Brother Award

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wint de Publieksprijs en de gemeente Rotterdam de Expertprijs tijdens de Big Brother Awards 2016. Minister Schippers wint de award omdat zij het medisch beroepsgeheim verder afbrokkelt, terwijl de gemeente Rotterdam op basis van inkomen en geheime politie-informatie besluit wie waar mag huren. De positieve privacyprijs, de Felipe Rodriguez Award, is uitgereikt aan Open Whisper Systems. Dit bedrijf hielp WhatsApp bij het beveiligen van de communicatie van ruim een miljard gebruikers en de eigen versleutelde chatapp Signal maakte.

Minister Schippers

Met 51% van de stemmen is minister Edith Schippers door het publiek tot winnaar verkozen vanwege haar voorstel voor een nieuwe Wet marktordening gezondheidszorg. De nominatie benadrukt het belang van het medisch beroepsgeheim dat “de veilige arts-patiëntrelatie” beschermt. Immers, een patiënt kan alleen goed behandeld worden als die zich vrij voelt om een arts intieme informatie te vertellen die essentieel is voor een goede behandeling. Maar dit wetsvoorstel zorgt voor een uitbreiding van de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om inzage te krijgen in de medisch dossiers van patiënten om fraude aan te pakken. Het steekt des te meer dat dit wordt voorgesteld voor het bestrijden van fraude die voor het overgrote deel niet door verzekerden wordt gepleegd en bovendien nog geen 1% van de totale zorgkosten bedraagt.

Iedereen kon kandidaten nomineren en daarna op de top-drie stemmen. De andere kandidaten waren WhatsApp vanwege de gebroken belofte over datadelen met Facebook en hoofd van de AIVD Rob Bertholee aangezien hij aangeeft de privacydiscussie beu te zijn, en versleuteling eigenlijk ook.

Gemeente Rotterdam

Sinds 2006 is het voor gemeentes wettelijk mogelijk om nieuwe huurders in bepaalde buurten te weigeren. Dat bleek weinig effectief. Inmiddels blijken 15 gemeenten -waaronder vaandeldrager van de wet, Rotterdam- te controleren of “nieuwkomers” bij de politie bekend zijn. De gemeente Rotterdam heeft aangekondigd om in bepaalde buurten “asociale, criminele of geradicaliseerde” bewoners te weren. Expert Bart de Koning over deze nominatie: “Burgers worden hierbij tot potentiële risico’s bestempeld en in feite preventief gestraft voor daden die ze nog niet begaan hebben, op grond van criteria en data die ze niet kennen.” Bits of Freedom verkoos deze genomineerde tot winnaar, omdat het past in een zorgelijke trend: mensen worden steeds vaker in risicoprofielen geplaatst, met ingrijpende consequenties, zonder dat inzichtelijk is op basis van welke gegevens dat gebeurt of duidelijk is of die gegevens kloppen. Daarbij is het nog maar de vraag of deze ingrijpende maatregelen nu wel effectief zullen zijn.

De andere twee kandidaten waren staatssecretaris Dijkhoff voor het kiezen voor schijnveiligheid door de politie kwetsbaarheden in onze digitale communicatiemiddelen te laten gebruiken en het Verbond van Verzekeraars vanwege het vogelvrij verklaren van klanten door in de strijd tegen fraude onderzoeksbureaus ruim baan te geven.

Jaya Baloo (KPN), Bart de Koning (De Correspondent), Arnold Roosendaal (Privacy Company), Tanja Lange (Technische Universiteit Eindhoven), Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden), Dennis Broeders (Erasmus Universiteit Rotterdam), Frederik Zuiderveen Borgesius (Universiteit van Amsterdam) en Ot van Daalen (Project Moore) dienden nominaties in voor de Expertprijs.

Open Whisper Systems wint Felipe Rodriguez Award

De positieve privacyprijs, de Felipe Rodriguez Award, is uitgereikt aan Lilia Kai, developer bij Open Whisper Systems. Zij zorgden er dit jaar voor dat de privécommunicatie van meer dan een miljard WhatsApp-gebruikers in één klap écht privé blijft. Dankzij de versleuteling die ook achter hun eigen chatapp Signal zit, kan iedereen nu moeiteloos zonder meelezers met elkaar chatten. Een grote stap in de strijd tegen criminaliteit en massasurveillance.

Felipe Rodriguez was één van de oprichters van XS4ALL en De Digitale Stad, één van de steunpilaren van Bits of Freedom en grondlegger van de digitale burgerrechtenbeweging in Nederland. Felipe overleed in 2015, maar zijn levensverhaal laat zien hoeveel verschil een individu kan maken. Met deze prijs hopen XS4ALL en Bits of Freedom dat zijn voorbeeld anderen inspireert om zich in te zetten voor privacy en internetvrijheid.

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

Persoonlijke gegevens gestolen bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Erasmus Universiteit Rotterdam is doelwit geworden van een cyberaanval. Hierdoor is persoonlijke informatie van studenten en medewerkers mogelijk in handen gevallen van onbevoegden.

Facebook stopt in EU met delen van data tussen WhatsApp en Facebook

Facebook stopt in de Europese Unie tijdelijk met het delen van data voor advertenties tussen WhatsApp en Facebook. Hiermee geeft het bedrijf gehoor aan een oproep van privacytoezichthouders.