‘Managen complexiteit is steeds meer een security-probleem’

unsplash office

Dynatrace, een aanbieder van oplossingen op het gebied van software intelligence, maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 800 CIO’s naar hun grootste uitdagingen. Daaruit blijkt dat de kloof tussen beschikbare IT-resources en de behoefte om grotere en complexere cloud-omgevingen te managen toeneemt. De ondervraagde CIO’s maken zich zorgen over de capaciteiten van hun teams om de business effectief te ondersteunen, omdat alle data en alerts die traditionele monitoring-oplossingen genereren meer vragen oproepen dan beantwoorden. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat IT-teams gemiddeld bijna 3.000 alerts per dag ontvangen van hun monitoring- en management-tools. Daardoor besteden die teams 15% van hun beschikbare tijd aan het identificeren van welke alerts belangrijk zijn om actie te ondernemen en welke niet relevant zijn. Dat kost organisaties zo’n 1,5 miljoen dollar aan extra overheadkosten per jaar. Als oplossing hiervoor kijken CIO’s naar artificial intelligence (AI) en vergaande automatisering om grip te houden en de kloof tussen beperkte IT-resources en een complexere cloud-omgeving te dichten.

IT wordt overspoeld met data

Traditionele monitoring-tools zijn niet ontworpen voor het volume, de snelheid en variatie van data die applicaties genereren in dynamische en flexibel schaalbare zakelijke clouds. Die tools zijn vaak verticaal georiënteerd en niet in staat om de brede context te interpreteren van events die plaatsvinden over de hele technologie-stack. Als gevolg daarvan overspoelen ze IT-teams dagelijks met honderden of zelfs duizenden alerts:

  • IT-teams ontvangen gemiddeld 2.973 alerts per dag van hun monitoring- en management-tools, een toename van 19% in de afgelopen twaalf maanden.
  • 70% van de CIO’s zegt dat hun organisatie aan het worstelen is met het grote aantal alerts.
  • 75% van de CIO’s vindt dat het merendeel van de duizenden alerts niet relevant is.
  • Gemiddeld wordt op slechts 26% van de ontvangen alerts actie ondernomen.

Meer vragen dan antwoorden

Traditionele monitoring-tools leveren data over bepaalde onderdelen van de totale technologie-stack. Daardoor moeten IT-teams deze alerts zelf integreren en correleren om dubbele en niet relevante meldingen eruit te filteren, alvorens de oorzaak van een issue te kunnen achter­halen. Omdat alle alerts meer vragen oproepen dan beantwoorden, worden IT-teams beperkt in hun capaciteit om business- en klantvragen te ondersteunen.

  • Gemiddeld besteden IT-teams 15% van hun tijd aan het identificeren van de relevante alerts waarop zij zich moeten focussen.
  • De tijdsbesteding aan het identificeren van relevante alerts kost organisaties gemiddeld 1,5 miljoen dollar per jaar
  • Door de overvloed van alerts ervaart 70% van de IT-teams problemen die te voorkomen waren.
  • AI en automatisering gaan uitkomst brengen

Organisaties hebben behoefte aan een andere aanpak, meer antwoord gestuurd dan monitoring, om de digitale transfor­maties binnen hun organisatie te managen. AI en vergaande automati­sering gaan daarbij uitkomst bieden.

Dynatrace

“Jaren geleden zagen wij al dat de schaal­baarheid en complexiteit van zakelijke cloud-omgevingen de capaciteiten van IT-teams ging ontstijgen”, zegt Bernd Greifeneder, oprichter en CTO van Dynatrace. “Wij realiseerden ons dat de traditionele monitoring-tools en aanpak niet meer in staat zouden zijn om het volume, de snelheid en variëteit van alle alerts te managen. Om daarop te anticiperen hebben wij het Dynatrace Software Intelligence Platform ontwikkeld, op basis van een AI-kern, uniform datamodel en verschillende modules. Deze combinatie stelt ons in staat nauwkeurige antwoorden en contextuele oorzaak-gevolg relaties te leveren, waar­mee klanten de toenemende complexiteit van cloud-operaties kunnen blijven managen en deze uiteindelijk autonoom laten functioneren.”

Het rapport ‘Top Challenges for CIO’s on the road to the AI-driven autonomous cloud’ is gebaseerd op wereldwijd onderzoek door Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace, onder 800 CIO’s van bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers.