Monitoren en probleem oplossen bij vitale communicatienetwerken

matthew dulcey_procentec_cto 2.jpg

De beschikbaarheid van digitale voorzieningen bepalen het tempo van de innovaties in de industriële productie. Industriële communicatienetwerken zorgen voor ongehinderd dataverkeer, dat productieprocessen bewaakt en aanstuurt.  Beveiligingssoftware bewaakt de bewaker en diens intellectuele eigendom.

Procentec is een Nederlandse onderneming, die zich toelegt op het maken van producten en het verlenen van diensten rondom het monitoren van industriële netwerken. Procentec heeft twee vestigingen in Nederland (Rotterdam en Delft) en drie kantoren in het buitenland: Duitsland (Karlsruhe); Engeland (Manchester) en Italië (Brescia).

Standaard Netwerkprotocollen

In de industriële wereld zijn de netwerkprotocollen gebaseerd op de standaarden: Profibus; Profinet; Industrial Ethernet en Ethernet/IP. In veel gevallen wordt een combinatie van deze standaarden toegepast. Stabiliteit van het netwerk is bij veel productieprocessen van groot belang. De reactietijd varieert van milliseconden tot nanoseconden tussen een industriële computer (PLC) en een bewerkingsmachine. Beiden moeten blijven functioneren en het is dus van groot belang om storingen binnen het netwerk in een vroeg stadium te detecteren. Mocht een storing zich toch voordoen, dan is het zaak om die snel te verhelpen bij voorkeur zonder onderbreking van het productieproces.

Slimme Diagnostiek

Procentec levert slimme diagnostiek waarmee downtime is te voorkomen: een reeks van oplossingen om de activiteiten binnen een industrieel netwerk tot in details te monitoren, van grote volumes dataverkeer tot aan real-time signaaloverdracht. Centraal in het leveringsprogramma staan Atlas en Mercury: in hardware gegoten softwarepakketten met volledige monitoring- en probleemoplossende functionaliteit.

Atlas voor Industrial Ethernet

Met Atlas speelt Procentec in op de toenemende complexiteit binnen de industriële automatisering. De oorzaak ligt in de vergaande integratie tussen fabrieksinstallaties en IT-systemen. Van dergelijke geïntegreerde systemen verwacht men hoge prestaties. De diagnostische functies van Atlas voorzien in voorspellende mogelijkheden en bieden aan de hand van begrijpelijke displays, een uniek inzicht in en kennis van Ethernet-netwerken, gecombineerd met gedetailleerde informatie over de netwerkgezondheid.  Kenmerkend voor het product is een dynamische interactieve topologie: een grafische en hiërarchische weergave van een netwerk met alle verbonden apparaten.

Mercury Tablet

  mercury-10-left-osiris.png

Mercury is een robuuste tablet, voorzien van platform onafhankelijke software. Dit apparaat is perfect voor het oplossen van netwerkproblemen, uitvoeren van onderhoudstaken en het monitoren van Industrial Ethernet en PROFIBUS-netwerken. De meeste operaties of processen die zich richten op Industrie 4.0 zullen, nu of in de toekomst, werken in een gemengde architectuur. In die fase hebben bedrijven dus te maken met een omgeving waarin oudere netwerken en industriële Ethernet-netwerken naast elkaar functioneren. In die transitiefase vervult Mercury de evolutionaire rol van diagnostische ecosystemen.


Mercury is een robuuste tablet, voorzien van platform onafhankelijke software. Dit apparaat is perfect voor het oplossen van netwerkproblemen, uitvoeren van onderhoudstaken en het monitoren van Industrial Ethernet en PROFIBUS-netwerken. De meeste operaties of processen die zich richten op Industrie 4.0 zullen, nu of in de toekomst, werken in een gemengde architectuur. In die fase hebben bedrijven dus te maken met een omgeving waarin oudere netwerken en industriële Ethernet-netwerken naast elkaar functioneren. In die transitiefase vervult Mercury de evolutionaire rol van diagnostische ecosystemen.

Kennis van en ervaring met software-ontwikkeling

”De kennis en ervaring die we in de software-ontwikkeling stoppen, zien we niet graag misbruikt worden door andere partijen”, zegt Mathew Dulcey, Chief Technology Officer van Procentec. ”In de eerste plaats zochten we naar een betere methode om de software te beschermen tegen inbraak en ongeoorloofd gebruik. Door het uitvoeren van enkele basistesten kwamen we erachter dat CodeMeter van Wibu-Systems meer biedt dan alleen de minimale afscherming van de broncode, zoals we voorheen deden. Daarnaast denken we aan het invoeren van een systeem voor licentiebeheer waarbij klanten alleen worden gefactureerd op basis van de door hen gebruikte pakketten uit een bundel van gekochte licenties. Die mogelijk levert alleen Wibu-Systems; bij ons oorspronkelijke licentiesysteem kan dat niet.”    

Volgens de Procentec-CTO werkt de versleutelingsoplossing, alsmede de distributie van software en licenties van Wibu-Systems naar tevredenheid. Hij vindt het belangrijk dat de toegevoegde beveiligingsfaciliteiten om iedereen te beschermen, geen invloed heeft op de manier waarop de eindgebruikers het ervaren. ”Het beschermen van de Procentec-software tegen kopiëren naar andere hardware, geeft hun het vertrouwen dat de investering is veiliggesteld.”

Maatwerk in beveiliging

Procentec verkoopt inmiddels ook de Osiris-software zonder de Atlas en Mercury hardware. De flexibiliteit van licentiëring binnen de CodeMeter technologie maakt het mogelijk het gebruiksrecht op een betrouwbare en veilige manier te garanderen en gelijktijdig de klanten in staat te stellen hun eigen hardware te gebruiken. Met behulp van standaard componenten, aangevuld met enkele aanpassingen, geleverd door Wibu Consulting Services is een op de software-uitgever toegesneden oplossing te ontwikkelen. Al enkele jaren is Procentec een tevreden afnemer van deze ondersteunende adviesdiensten.

Hosting service van Wibu-Systems

Ook voor de aanmaak van licenties maakt Procentec gebruik van de diensten van Wibu-Systems via de Datacenter Edition van CodeMeter License Central (CLC). Bij deze kosteneffectieve hosting service van Wibu-Systems is de CLC-server, ondergebracht in het datacentrum van Wibu-Systems. Men deelt de server met andere partijen, maar elk vanuit een eigen database.  Op deze manier is het mogelijk om automatisch per maand 1500 licenties te activeren of te deactiveren met een beschikbaarheidsgraad van 99,5 procent.

CmActlicense

CmActlicense.jpg

Met CmActlicense wordt een zogeheten virtuele machine aangemaakt en verstuurd naar de afnemer van de software. Die laadt de software en bijbehorende licentie via een veilige container op één apparaat. Het gebruiksvriendelijke en veilige proces kent een aantal varianten:

Bij geen activatie binnen een virtuele machine, laat de software zich toepassen via een netwerklicentie, geïnstalleerd op een hostserver dan wel een aparte licentieserver.


Met CmActlicense wordt een zogeheten virtuele machine aangemaakt en verstuurd naar de afnemer van de software. Die laadt de software en bijbehorende licentie via een veilige container op één apparaat. Het gebruiksvriendelijke en veilige proces kent een aantal varianten:

Bij geen activatie binnen een virtuele machine, laat de software zich toepassen via een netwerklicentie, geïnstalleerd op een hostserver dan wel een aparte licentieserver.

Bij activering binnen een virtuele machine wordt de software en de gebruikslicentie gebonden aan de hardware. Zodra de virtuele machine wordt verplaatst of gekopieerd naar een ander host systeem, vervalt de licentie.

Bij activering binnen een virtuele machine van een applicatie die op ruime schaal beschikbaarheid moet zijn, laten de virtuele machine en de licentie zich vrijelijk verplaatsen. Echter bij het kopiëren van de virtuele machine, wordt de licentie ongeldig.

De aanmaak en distributie van tijdelijke licenties voor demo doeleinden, testtrajecten of licentieverhuur behoren ook tot de mogelijkheden binnen CmActLicense. Daarbij wordt een innovatieve methode binnen de CodeMeter technologie toegepast die het kwaadwilligen onmogelijk maakt om de gebruiksduur van de licentie op te rekken. De technologie is voorzien van een interne virtuele klok, die onafhankelijk van de computerklok functioneert. Een slim mechanisme synchroniseert de verschillende klokken bij elk activeringproces binnen CmActLicense. CodeMeter valideert de licentieduur met de tijdsduur van z’n eigen klok. Daarmee zijn pogingen om software na afloop van de tijdelijke licentie toch te gebruiken, gedoemd om te mislukken.