Haal alles uit uw data door risico te verminderen en vertrouwen op te bouwen

orange-business-services-300200

Gebruikers maken zich almaar meer zorgen over de manier waarop hun data wordt verzameld en gebruikt. Dataprivacy is een cruciaal onderdeel van vertrouwen in bedrijven en is daarom onlosmakelijk verbonden aan de groei van een bedrijf.

Dataprivacy is de controle over hoe data wordt verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld in lijn met de regelgeving rond data- en privacybescherming. Hieronder valt de bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, de toestemmingsbemachtiging van de betrokkenen zoals vereist, en de verzekering van data integriteit. Onderzoek wijst uit dat regelgeving voor datagebruik voor 60% van bedrijven een topprioriteit is.  

Tools voor dataprivacy zijn cruciaal om zakenpartners en gebruikers te verzekeren dat er veilig wordt omgegaan met hun data. Een dataprivacystrategie toont aan klanten dat bedrijven verantwoordelijk omgaan met gevoelige data.

Betere controle en inzicht in data assets

Inzicht in wat data precies inhoudt en waar het voor gebruikt wordt, is van cruciaal belang bij dataprivacy. Datacatalogi en integratietools bieden waardevolle data assets die data discovery optimaliseren en bedrijfsefficiëntie verzekeren terwijl ze de reglementaire procedures naleven en consistent kwalitatieve informatie leveren.  

Een datacatalogus biedt één enkele bron van waarheid voor centraal databeheer en -beveiliging. Daarnaast helpt het bedrijven met het organiseren van een datastructuur en het beheren van bestaande databronnen en datasets. Datacatalogi verstrekken ook meer informatie over de bron en waarde van data en verhogen de algemene accuraatheid van data.

Het is cruciaal dat bedrijven de relaties tussen data-entiteiten in kaart brengen om redundanties te verminderen, analyses nauwkeuriger te maken, en gemakkelijker datatrends bloot te leggen.

Datarisico’s regelmatig beoordelen

Datarisico’s kunnen schadelijk zijn voor het bedrijf als gevolg van verkeerd en/of inadequaat databeheer en ondermaatse databeveiliging.

Datarisico's die niet worden herkend en beperkt, leiden vaak tot een kostbare beveiligingsinbreuk. Bedrijven moeten een efficiënte strategie hanteren voor databeheer en moeten databeveiliging afstemmen op de actuele regelgeving zodat hun beveiligingspositie verbetert. Hierbij gaat het om maatregelen die toegangscontroles verbeteren, zoals zero trust-beveiliging, en het verbeteren van end-to-end encryptie.

Het beoordelen van datarisico's is niet eenvoudig. Het dreigingslandschap verandert voortdurend waardoor bedrijven genoodzaakt zijn hun datarisico’s en hun beveiligingsprocedures regelmatig te evalueren.

Verzoeken van klanten bijhouden

Er is sprake van een toegangsverzoek tot data wanneer een persoon informeert naar de manier waarop zijn persoonlijke data wordt verwerkt.  Dit is een vereiste van verschillende privacyregelgevingen, waaronder de AVG. Bedrijven worden aangeraden om die verzoeken te automatiseren, zodat ze eenvoudig te volgen zijn, de integriteit behouden blijft en boetes vermeden worden.

Contractuele bepalingen updaten

Bedrijven moeten standaard contractuele bepalingen voor gegevensbescherming (SCC's) bijwerken met geo-specifieke informatie om de territoriale reikwijdte weer te geven. Met behulp van SCC's kunnen databeschermingsmaatregelen gebruikt worden voor dataoverdracht van de Europese Unie naar andere landen.

Het aantal rechtszaken wegens niet-naleving neemt toe en controles rond SCC-compliance zullen in de toekomst vaker en strenger optreden.

Dataprivacy moet een proactieve actie zijn

Dataprivacy gaat hand in hand met vertrouwen. Daarom moeten bedrijven een voortdurende, holistische aanpak hanteren om dataprivacy in de hele organisatie te operationaliseren. Een aanpak die robuust en flexibel genoeg is om zich te schikken aan fluctuerende risico's en regelgevingen.

Dave van Meer, Head of Solutions bij Orange Business