Is de cybercrimineel van de toekomst een robot?

Eddy Willems 2013 2

Hoewel de eerste door AI gegenereerde cyberaanval nog officieel gedocumenteerd moet worden, zal kunstmatige intelligentie naar verwachting ook in security zijn impact gaan hebben. Sterker nog, AI wordt nu al door cybercriminelen ingezet en bijvoorbeeld gebruikt om phishingmails bij te slijpen. En nieuwe bedreigingen komen door AI waarschijnlijk nog vlugger op ons af. Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we allereerst bepalen wat de huidige stand van zaken rondom AI en cybercrime is. Want er mag dan wel nog geen door AI gegenereerde cyberaanval plaats hebben gevonden, het gevaar van bijvoorbeeld prompt injection-aanvallen wordt al wel onderkend. Hiermee worden Large Language Modellen (LLM) met bepaalde vragen ‘verleid’ tot acties waar het model niet voor is ontwikkeld.

Creditcardgegevens

Zo wist een Duitse onderzoeker Bing Chat onopgemerkt te veranderen in een social engineer die persoonlijke informatie zoekt en exfiltreert. De gebruiker hoeft niets te vragen over de website of iets te doen behalve interactie te hebben met Bing Chat terwijl de website geopend is in de browser. Vervolgens wordt de chatbot geïnstrueerd om te vragen naar de persoonsgegevens en creditcardgegevens van de websitebezoeker.

Prompt injection is een serieuze beveiligingsbedreiging die steviger moet worden aangepakt naarmate meer modellen worden ingezet voor nieuwe cases en interfaces hebben met meer systemen. Maar het belang van veiligheidsgrenzen tussen vertrouwde en niet-vertrouwde invoer voor LLM’s wordt op dit moment nog te vaak onderschat – of beveiliging wordt zelfs achterwege gelaten.

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de fabrikanten van AI-oplossingen. Gelukkig zien we dat veel fabrikanten al maatregelen nemen om de gevaren in te dammen. Zo blokkeert Microsoft pogingen tot prompt injection en doet ook OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, ontzettend veel aan de beveiliging van data.

Eigen verantwoordelijkheid

Maar niet alleen AI-fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het beschermen tegen mogelijke AI-cybercrime, ook bedrijven en eindgebruikers kunnen maatregelen nemen. Op dit moment draait dat vooral om het voorbereiden op mogelijke varianten op cybercrime-methodes die reeds bekend zijn. Niemand kan immers in de toekomst kijken en voorspellen hoe cybercrime zich zal ontwikkelen, zelfs AI niet. Op dit moment schuilt het gevaar vooral in verbeterde phishing-aanvallen en andere pogingen van datadiefstal.

Maar het principe waarop LLM en AI drijven, biedt wel handvatten voor een verantwoorde omgang. AI bedenkt namelijk niks zelf, maar baseert zich op databronnen. Het is dus verstandig om goed na te denken over welke data je met wie (of wat) deelt. Je moet AI niet slimmer maken dan het is. Met andere woorden: geef een AI-dienst op een website niet alle informatie over jezelf of bedrijf, want je weet niet of dat in een later stadium misbruikt kan worden.

Security awareness-trainingen zouden dan ook aan dit aspect aandacht moeten besteden. Werknemers moeten niet alleen alert zijn op phishingmails, maar ook getraind worden in een verantwoord gebruik van AI-hulpmiddelen. Security awareness draait ook om ons eigen gedrag online en dus om welke informatie we zelf delen en online zetten. Cybercrime is geen passief, eenzijdig spel waarbij de aanvaller alle touwtjes in handen heeft. Ook de eigen rol moet kritisch onder de loep genomen worden om risico’s te verkleinen.

 

Eddy Willems is Security Evangelist bij G DATA CyberDefense

Lees ook
Proofpoint stelt nieuwe industrienorm voor e-mailsecurity

Proofpoint stelt nieuwe industrienorm voor e-mailsecurity

Proofpoint Inc., kondigt vandaag twee baanbrekende innovaties in de branche aan. Deze herdefiniëren met de meest uitgebreide en effectieve end-to-end-emailsecurity heel de e-mailketen.

Verfijndere cyberaanvallen nog geen wake-up call

Verfijndere cyberaanvallen nog geen wake-up call

ABN ARMO: Ondanks het hoge dreigingsniveau blijft de risicoperceptie in het Nederlandse bedrijfsleven achter. Ondernemers lijken de risico’s pas te onderkennen als een aanval tot schade leidt

SentinelOne en Smarttech247 bundelen krachten voor nieuwe generatie managed detection and response

SentinelOne en Smarttech247 bundelen krachten voor nieuwe generatie managed detection and response

SentinelOne, een leider op het gebied van AI-security, en Smarttech247, wereldwijd leverancier van cybersecurity-oplossingen, gaan samenwerken