Cyber Central en HSD bundelen krachten

Cyber Central (CC) en het veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) bundelen hun krachten voor meer cyber security awareness in Nederland. Deze samenwerking wordt door beide stichtingen gezien als een kans om elkaar inhoudelijk te versterken en de awareness op gebied van digitale veiligheid in Nederland te vergroten.

Concreet voorbeeld van deze samenwerking is de Cyber Security Week, die van 2 t/m 5 oktober 2018 door HSD wordt georganiseerd in samenwerking met vele partners. Om bezoekers inzicht te geven in de vele verschijningsvormen van cyber security en welke bedreigingen dit met zich mee brengt, organiseert Cyber Central deze week een aantal maal de interactieve Boardroomgame. Tijdens deze workshop ervaren deelnemers hoe het is om als organisatie digitaal aangevallen te worden en hoe zich daartegen te wapenen.

cybersecurityweek-banner-615x185

Door de krachten te bundelen verstevigt HSD als nationaal cluster de inzet op awareness en kan Cyber Central haar bereik vergroten. Meer informatie: www.cybersecurityweek.nl

Overeenkomsten voor samenwerking

Hoewel beide organisaties hun eigen doelstellingen en aandachtsgebieden hebben, is er tegelijk een belangrijke gedeelde visie op cyber security en vullen beide organisaties elkaar goed aan. Deze overeenkomsten hebben de basis gevormd voor deze samenwerking. Zo heeft het nationaal veiligheidscluster HSD tot doel samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen te stimuleren, zodat kennis wordt gedeeld en innovaties op gebied van veiligheid ontwikkeld worden. Richard Franken, directeur HSD: “Een belangrijk onderdeel hierbij is awareness, met name op gebied van cyber security. Want we kunnen met elkaar de mooiste technische veiligheidsoplossingen ontwikkelen, maar als een medewerker de inlogcode op een geeltje naast z’n scherm ophangt, ben je nergens. De ‘Human Factor’ is dus cruciaal. Daarom zijn we zeer blij met de nieuwe samenwerking met Cyber Central.”

Cyber Central is opgericht vanuit het bedrijfsleven (KPN McAfee en Cisco zijn de oprichtende partijen) en heeft als hoofddoel om bedrijven en instellingen meer ‘cyber aware’ te maken. Hiervoor ontwikkelt en verzorgt Cyber Central workshops en sessies van serious games voor managementteams tot in-depth hacker-workshops waarbij securityspecialisten een dagje meekijken over de schouder van een echte hacker. Deze workshops en sessies staan ook ter beschikking aan alle partners en klanten uit het HSD-ecosysteem. Jasper Kuin, manager Cyber Central: “We vullen elkaar daarom heel goed aan en zullen waar mogelijk in de toekomst elkaars activiteiten versterken. Zo leveren we met elkaar weer een belangrijke bijdrage aan een veiliger wereld.”