Herziene versie van NEN-ISO/IEC 27002 gepubliceerd

nen-logo500300

De herziene versie van NEN-ISO/IEC 27002 'Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging’ is gepubliceerd.  De norm is ontwikkeld voor organisaties van elk type en elke omvang om zaken als afpersing, diefstal van gegevens en uitval van ICT-diensten te voorkomen.

NEN-EN-ISO/IEC 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en ‘best practices’ geeft voor security controls op de implementatie en het onderhoud van Information Security Management Systems (ISMS). Om ervoor te zorgen dat normen actueel en wereldwijd relevant blijven, worden ze om de vijf jaar beoordeeld. Bij de beoordeling bleek dat de norm onder andere teveel als checklist werd gebruikt en daarom waren er aanpassingen nodig.

Verdieping
NEN-ISO/IEC 27002 is een verdieping op ISO 27001 en is een hulpmiddel met maatregelen om de risicoanalyse uit te voeren. ISO 27002 bestaat uit maatregelen om risico’s te beperken of te verkleinen:

  1. Referentie voor het vaststellen en implementeren van beheersmaatregelen voor informatiebeveiligingsrisico's (in een beleid dat op ISO 27001 is gebaseerd).
  2. Leidraad voor organisaties die algemeen aanvaarde beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging vaststellen en implementeren.
  3. Ontwikkelen van sector- en organisatie specifieke richtlijnen voor informatiebeveiligingsbeheer die rekening houden met specifieke risico’s.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2017 zijn:

  • Structuurindeling van de norm waardoor het eenvoudiger is om te bepalen wie de eigenaar wordt van een beheersmaatregel.
  • Beheersmaatregelen zijn verdeeld in vier hoofdstukken: organisatorische maatregelen, mensen, fysieke maatregelen, technologische maatregelen.

Nederlandse vertaling
Aan de Nederlandse vertaling wordt nog gewerkt, naar verwachting wordt deze op korte termijn gepubliceerd.

Europese aanvaarding
In het proces moet de norm op Europees niveau nog worden aanvaard. Naar verwachting wordt de EN-norm pas na augustus 2022 aangepast. Het gaat om een aanpassing zonder inhoudelijk wijzigingen.

Impact op ISO 27001
Momenteel verwijst ISO 27001 nog naar de oude versie. De maatregelen uit ISO 27002 horen gelijk te zijn aan bijlage A van ISO 27001. De wijzigingen in ISO 27002 zorgen daardoor voor een verandering in ISO 27001. Naar verwachting volgt op korte termijn (mei/juni) een nieuwe versie van ISO 27001 die aansluit op ISO 27002. Daarna wordt ook ISO 27001 herzien.

Webinar
NEN organiseert een informatiebijeenkomst over de herziening van ISO 27002 op 10 maart 2022 van 10.00 tot 11.30 uur. Belanghebbende partijen komen dan meer te weten over de nieuwste ontwikkelingen rondom ISO 27002. Daarnaast is er tijd voor vragen. Aanmelden voor het webinar

Lees ook
Drie maatregelen die organisaties nu al kunnen nemen in voorbereiding op NIS2

Drie maatregelen die organisaties nu al kunnen nemen in voorbereiding op NIS2

De nieuwe Europese cyberveiligheidswet – NIS2 - die op de tekentafel ligt, vereist actie van veel organisaties. De wet creëert een algemene cyberbeveiligingstandaard op Europees niveau voor bedrijven die (in)direct actief zijn in kritieke sectoren en ketens. Dat betekent dat een flink aantal bedrijven onder deze wetgeving zal vallen, terwijl veel1

Dyflexis behaalt opnieuw ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen

Dyflexis behaalt opnieuw ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen

Dyflexis, een leider in Workforce Management-software, heeft opnieuw de ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen behaald. Deze hercertificeringen zijn een erkenning van de voortdurende kwaliteit en de beveiliging van de producten en diensten van Dyflexis. Auditbureau DEKRA voerde het certificeringstraject uit.

Provincie Gelderland heeft informatiebeveiliging op orde.

Provincie Gelderland heeft informatiebeveiliging op orde.

Provincie Gelderland heeft de belangrijkste internationale standaard voor informatiebeveiliging gehaald: het ISO 27001 certificaat. Gedeputeerde Jan Markink nam het certificaat vandaag in ontvangst. “We beheren veel informatie van inwoners en bedrijven. Hiermee tonen we dat we daar goed mee omgaan. Dat geeft vertrouwen.”