‘’Innovatie op het gebied van cybersecurity blijft achter in Nederland’’

security innovation stories2-970300.png

De huidige innovatiekracht in Nederland en Europa op het gebied van cybersecurity blijft achter, ten opzichte van de Verenigde Staten en China. Dat blijkt uit het deze week verschenen boek ‘Security Innovation Stories’, geschreven door Bram de Bruijn in samenwerking met Frank van Summeren. Zij interviewen twintig koplopers uit de Nederlandse securitysector over innovatie. Het boek biedt een uitgebreide analyse van de securitysector in Nederland en cruciale inzichten om innovatie te stimuleren. 

Verregaande gevolgen achterstand in cyberinnovatie

De achterstand in cyberinnovatie heeft verregaande gevolgen voor Nederland, met name op het gebied van cyberbeveiliging en economische concurrentiekracht. Onder andere Dimitri van Zantvliet, directeur Cyber Security bij de NS, waarschuwt voor de impact: “We dreigen de boot te missen vanuit Nederland en Europa. We hebben al veel innovatiekracht verloren en leunen erg op buitenlandse leveranciers. Straks ben je gewoon te laat om die achterstand nog in te halen.” 

Door minder te investeren in cybersecurity wordt Nederland kwetsbaarder, gevoeliger voor geopolitieke en economische risico's en wordt de strategische autonomie ondermijnd. Deze achterstand in innovatie belemmert ook de groei en ontwikkeling van Nederland en Europa als geheel, waardoor de concurrentiepositie op de wereldmarkt verzwakt. Het is daarom essentieel dat de innovatiekracht in Nederland toeneemt.

Ook Cyber Security Raad benadrukt kwetsbaarheid

Deze conclusies sluiten ook aan bij het advies dat de Cyber Security Raad heeft gegeven aan het nieuwe kabinet. Cybersecurity Nederland heeft hier ook over bericht: https://cyberveilignederland.nl/actueel/cyber-security-raad-aan-nieuw-kabinet-nederland-moet-meer-investeren-in-digitale-veiligheid. ‘Cybersecurity is een absolute voorwaarde om Nederland draaiend en veilig te houden.’ meldt Theo Henrar, covoorzitter van de raad en voorzitter van ondernemersorganisatie FME. ‘Ons land is één van de meest gedigitaliseerde landen en daardoor extra kwetsbaar.

Slimme innovaties zullen -naast investeringen- bijdragen aan een hoger veiligheidsniveau van Nederland.  

 

20 inzichten om innovatie te stimuleren

"De wereld van cybersecurity evolueert voortdurend, en innovatie is de sleutel tot het waarborgen van onze (digitale) veiligheid en bijhouden van deze ontwikkelingen," vertelt auteur Bram de Bruijn. "Met 'Security Innovation Stories' willen we lezers inspireren met echte verhalen van pioniers die de grenzen van huidige security oplossingen verleggen." De 20 geïnterviewde koplopers delen verschillende relevante visies en ideeën die zijn opgenomen in 20 concrete en relevante inzichten om innovatie te stimuleren:

  • De cybersecuritymarkt in Nederland is nog onvolwassen, met onzekerheid en terughoudendheid bij het aanschaffen van oplossingen. Meer dan in andere sectoren is het belangrijk om vertrouwen bij eindklanten te winnen.
  • Organisaties moeten zich meer richten op het aantonen van de effectiviteit en betrouwbaarheid van hun producten en diensten, ook wel ‘evidence based security’ genoemd. Dit helpt om objectief vast te stellen wat werkt tegen snel evoluerende cyberdreigingen en zorgt voor meer vertrouwen in de sector. 
  • Kunstmatige intelligentie speelt een belangrijke rol in de security sector. Zo helpt het bedrijven het tekort aan mankracht aan te pakken en het detectie en reactievermogen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt het ook kwaadwillenden om op grotere schaal misbruik te plegen. Een evenwichtige kijk op zowel de risico’s als de kansen van belang is voor innovatie.
  • Invloed van grote technologiebedrijven, MSP’s, CSP’s of ISP’s worden sterker. Organisaties besteden steeds meer taken uit aan service providers. Hierbij is behoefte aan cyber expertise, maar veel cybersecuritybedrijven zijn terughoudend om hun kennis te delen met deze grote techbedrijven, MSP's, CSP's en ISP's vanwege concurrentieoverwegingen. Terwijl samenwerking ook kansen biedt.
  • De rol van de overheid als wetgever is cruciaal in het aanpakken van marktfalen in het securitydomein. De komst van nieuwe Europese en Nederlandse cybersecuritystrategieën zullen naar verwachting een positief effect hebben op de cyberweerbaarheid en de innovatiekracht in Nederland.

De inzichten uit het boek dienen als een handreiking om innovatie in Nederland te stimuleren, en vooral ook als startpunt om cybersecurityinnovatie dieper te verkennen.

Het boek 'Security Innovation Stories' is nu beschikbaar en biedt waardevolle inzichten voor iedereen die betrokken is bij de cybersecuritysector.

 

 

Lees ook
Terugblik met Remco Geerts van Tesorion

Terugblik met Remco Geerts van Tesorion

InfosecurityMagazine bestaat tien jaar. Wat is er in die tijd veranderd? Die vraag is voorgelegd aan Remco Geerts. Remco is bij Tesorion verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Hij zit ruim 25 jaar in de sector. Hierdoor is hij niet alleen de juiste persoon voor die functie, maar ook voor dit interview.

Onderzoek WatchGuard: sterke stijging evasive malware

Onderzoek WatchGuard: sterke stijging evasive malware

Het gebruik van malware dat detectiemethoden probeert te omzeilen (‘evasive malware’) is het laatste kwartaal van 2023 fors gestegen. Daarnaast hebben hackers het steeds vaker voorzien op Exchange-mailservers. Het aantal ransomwarebesmettingen blijft wel verder afnemen, waarschijnlijk door diverse internationale inspanningen.

Drie trends voor cyberaanvallen in 2024

Drie trends voor cyberaanvallen in 2024

Allianz: in België blijven Cyberincidenten (bijv. cybercriminaliteit, verstoringen van IT-netwerken en -diensten, malware/ransomware, datalekken, boetes en straffen) het nummer één risico sinds 2018. In Nederland klommen Cyberincidenten vier posities naar de tweede plaats.