Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Security OU

Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Security

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Security bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 oktober 2023.

Het belang van Cyber security

De almaar toenemende digitalisering in alle domeinen van onze samenleving brengt vele voordelen met zich mee. De keerzijde is dat we steeds afhankelijker worden van ICT-technologie en daarmee ook steeds kwetsbaarder worden als deze hapert. Cyber security is van cruciaal belang om bescherming te bieden tegen kwaadwillende partijen die doelbewust inbreuk proberen te plegen op de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van onze ICT-infrastructuren en de informatie die zich daarin bevindt. Zulke partijen variëren van individuele hackers tot georganiseerde cybercriminelen en zelfs overheden van landen. Cyberaanvallen treffen zowel individuele burgers (bijvoorbeeld via phishing mails) als bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld via ransomware) en zelfs onze nationale veiligheid (bijvoorbeeld bij aanvallen op controlesystemen voor kritieke infrastructuren zoals het elektriciteitsnet of waterkeringen).

Leerstoel Cyber Security

De leerstoel Cyber Security concentreert zich op de technische aspecten van cyber security binnen het vakgebied informatica. In die context is cyber security gericht op de technische beveiliging van de software en hardware in computersystemen en computernetwerken, en de informatie die zich daarin bevindt. Cyber security omvat zowel proactieve methoden voor de preventie, verdediging en detectie van cyberaanvallen, als reactieve methoden voor de bestrijding en herstel van cyberaanvallen.
 
Het vormgeven van cyber security is een complex probleem dat een multidisciplinaire aanpak vereist. De leerstoel zal daarom niet alleen technische oplossingen aandragen vanuit de informatica, maar ook samenwerking zoeken met andere disciplines voor oplossingen in organisatorische processen (informatiekunde), risico management (managementwetenschappen), menselijk gedrag (psychologie) en wet- en regelgeving (rechtswetenschappen).
 
De leerstoel wordt gefinancierd met gelden uit het landelijke sectorplan Bèta. De faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit heeft Security & Privacy naast Software aangewezen als focusgebied, waarbij structureel budget is aangevraagd voor de aanstelling van een hoogleraar Cyber Security. De leerstoel zal bijdragen aan het versterken en uitbreiden van onderzoek en onderwijs op het gebied van cyber security.

Onderzoekslijn Security & Privacy

De leerstoel draagt bij aan de onderzoekslijn Security & Privacy in het onderzoeksprogramma van de faculteit. In deze onderzoekslijn worden kwetsbaarheden geanalyseerd van moderne ICT-technologieën die een gevaar vormen voor cyber security en privacy, en worden oplossingen gezocht om dit te verhelpen.
 
Een prominent onderwerp is de security en privacy van AI. Zo kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld AI-modellen doelbewust manipuleren of inzetten om cyberaanvallen voor te bereiden. In de onderzoekslijn wordt AI ook toegepast om security en privacy te verbeteren, door bijvoorbeeld internetverkeer te analyseren en om kwetsbaarheden op te sporen in de broncode van software.
Lees ook
Lodi Hensen versterkt Eye Security als VP Security Operations

Lodi Hensen versterkt Eye Security als VP Security Operations

Met trots kondigen we de komst van Lodi Hensen aan bij Eye Security als onze nieuwe VP Security Operations, startend vanaf 1 december 2023. Lodi's aantreden markeert een belangrijke stap voor ons bedrijf, gezien zijn uitgebreide ervaring en prestaties in de cybersecurity sector.

IGEL benoemt Klaus Oestermann tot voorzitter van de Raad van Bestuur

IGEL benoemt Klaus Oestermann tot voorzitter van de Raad van Bestuur

IGEL, leverancier van het managed endpoint operating system voor veilige toegang tot elke digitale werkplek, heeft aangekondigd dat Klaus Oestermann is toegetreden tot de Raad van Bestuur als voorzitter. Oestermann, een ervaren wereldwijde SaaS-bedrijfsleider, bestuurslid, investeerder en adviseur, zal het IGEL-management leiden in de volgende gro1

TEHTRIS breidt Raad van Bestuur uit

TEHTRIS breidt Raad van Bestuur uit

TEHTRIS, de Franse aanbieder van het TEHTRIS XDR Platform en technologieleider in de strijd tegen cyberspionage en cybersabotage, heeft drie nieuwe onafhankelijke leden toegevoegd aan de Raad van Bestuur. Deze benoemingen hebben als doel het bestuur en de strategie van het bedrijf te versterken. Daarnaast zijn ze in lijn met de groeiplannen die TE1