IT Academy Noord-Nederland start met praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming

IT Academy Noord-Nederland start op 20 april de praktijkleergang Functionaris Gegevensbescherming. Deze praktijkleergang, die in samenwerking met Insite Security wordt opgezet, biedt een praktische basis voor het aanpakken van privacyvraagstukken.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf mei 2018 van kracht en moet zorgen voor een verbeterde privacybescherming van burgers. Deze wet verplicht organisaties en overheidsinstellingen die vanwege de aard of omvang op grote schaal persoonsgegevens verwerken een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Functionaris Gegevensbescherming

Deze functionaris houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de AVG. Daarnaast richt de Functionaris Gegevensbescherming zich op het inventariseren van gegevensverwerking, het onderhouden van meldingen, behandelen van zowel vragen als klachten, ontwikkelen van interne regelingen en het adviseren over zowel privacy als het herkennen van risico’s.

De leergang Functionaris Gegevensbescherming die op 20 april van start gaat biedt een praktische basis om de veranderende regelgeving toe te passen binnen een organisatie. Het programma maakt privacyvraagstukken toepasbaar door kennisoverdracht, het bespreken van actuele voorbeelden en het inbrengen van de eigen situatie. Het programma bestaat uit drie modules van één dag. Deze modules behandelen de wet- en regelgeving, privacy en informatiebeveiliging rondom persoonsgegevens.

Lees ook
KnowBe4 introduceert nieuwe PhishER Plus Threat Intel-functie

KnowBe4 introduceert nieuwe PhishER Plus Threat Intel-functie

KnowBe4 introduceert PhishER Plus Threat Intel, een nieuwe functie die websitereputatiegegevens van Webroot rechtstreeks in PhishER Plus-console integreert. Deze integratie maakt snellere, geautomatiseerde detectie en reactie op webgebaseerde dreigingen mogelijk.

Fortinet Cloud Security Report: beveiligingsbudgetten voor cloud nemen met 37% toe

Fortinet Cloud Security Report: beveiligingsbudgetten voor cloud nemen met 37% toe

Fortinet maakt de bevindingen uit het 2024 Cloud Security Report bekend. In het rapport wordt beschreven wat de problemen zijn die organisaties hebben met de beveiliging van hun cloudomgevingen.

ESET introduceert AI Advisor-module

ESET introduceert AI Advisor-module

Securityanalisten van alle vaardigheidsniveaus profiteren van ESET's AI Advisor, waarmee ze kunnen werken met interactieve risico-identificatie-, analyse- en responsmogelijkheden die worden aangeboden in een gemakkelijk te begrijpen overzicht.