Wegiz belangrijke stap voor digitale beveiliging zorgsector

Lancom270-210-logo2023-

De kogel is door de kerk! In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer op 19 april 2023 vóór de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit houdt in dat de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders voortaan verplicht elektronisch verloopt. Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en de beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners.

De wet geldt voor iedereen in de zorg: huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, enzovoorts, maar ook ICT-leveranciers. Vanuit de Wegiz maken de zorgsector en leveranciers afspraken over de taal en techniek van ICT-oplossingen. Hoewel zorginstellingen zich steeds bewuster zijn van de gevaren, zijn veel Nederlandse ziekenhuizen nog altijd kwetsbaar voor cyberaanvallen. “Het is wachten totdat het misgaat”, zeiden beveiligingsexperts tegen NU.nl.
 
Ajin Ku, Country Manager Benelux bij LANCOM Systems: “Een efficiënt ICT-netwerk vormt het hart van elke kliniek, en de inrichting en het beheer ervan is een uiterst complexe operatie. Het gaat hier niet meer alleen om de hardware en een eenmalige installatie van de infrastructuur. Het gaat er eerder om dat de actuele staat van het netwerk en de afzonderlijke componenten altijd transparant zijn en dat de overdracht van data veilig gebeurt. De Wegiz is een stap in de goede richting naar meer digitale veiligheid in de zorgsector. Met de nieuwe wet krijgen ICT-leveranciers eindelijk meer duidelijkheid over de gewenste, toekomstbestendige zorgsystemen en aan welke normen deze moeten voldoen.
 
IT-afdelingen in ziekenhuizen staan voor de lastige taak om de overgang van schriftelijke naar elektronische dataverzameling in goede banen te leiden. Tegelijkertijd moet de vertrouwelijkheid van gevoelige gezondheids- en patiëntengegevens worden gewaarborgd. Het gaat erom dat medische data wordt beschermd tegen diefstal en dat efficiënte medische processen in stand worden gehouden, waarmee levens kunnen worden gered. Deze beide zaken moeten worden gegarandeerd, niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook met het oog op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.
 
Ziekenhuisexploitanten staan onder enorme druk door de hierboven genoemde toenemende eisen. Deze druk is rechtstreeks gericht op hun IT-afdelingen. Zij moeten immers het voortouw nemen voor een allesomvattende digitale strategie die medische apparatuur, IT-technologie en datanetwerken omvat. Het netwerk speelt hierbij een sleutelrol. Door het netwerk vanuit de cloud te beheren, ervaren ziekenhuizen veel meer flexibiliteit op weg naar digitalisering en toekomstbestendige zorg.”
 
Meer over
Lees ook
Genetec kondigt nieuwe versie van Security Center aan

Genetec kondigt nieuwe versie van Security Center aan

Genetec Inc., technologieleverancier van oplossingen voor unified security, openbare veiligheid, operations en business intelligence, heeft een nieuwe versie aangekondigd van haar unified security platform Security Center.

DigiCert onderzoek onderstreept belang digitaal vertrouwen voor bedrijfsresultaten en klantloyaliteit

DigiCert onderzoek onderstreept belang digitaal vertrouwen voor bedrijfsresultaten en klantloyaliteit

DigiCert, de leverancier van digitaal vertrouwen, heeft het onderzoek 'Digitaal vertrouwen: de stand van zaken in 2022' gepubliceerd. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de consumenten (47%) al eens is overgestapt naar een ander bedrijf doordat ze het vertrouwen in de digitale beveiliging van een bedrijf verloren. Als bedrijven hun digitaal vert1

Qualys voegt External Attack Surface Management (EASM) toe aan het Qualys Cloud Platform

Qualys voegt External Attack Surface Management (EASM) toe aan het Qualys Cloud Platform

Qualys, Inc. een pionier en marktleider op het gebied van cloudgebaseerde compliance-, beveiligings- en IT-oplossingen, kondigt vandaag aan dat het External Attack Surface Management (EASM)-mogelijkheden toevoegt aan het Qualys Cloud Platform. De nieuwe functionaliteit, die is geïntegreerd in CyberSecurity Asset Management 2.0, voegt een weergave1