Cloudflare-rapport maakt inzichtelijk dat organisaties moeilijkheden ondervinden bij het identificeren en beheren van cyberrisico's van API's

cloudflare api report

Cloudflare heeft het API Security & Management Report gepubliceerd. Dit rapport onthult dat API's meer dan ooit worden ingezet, waardoor bedrijven de deur wijd openzetten voor meer online bedreigingen dan we eerder hebben meegemaakt. Het rapport maakt inzichtelijk dat er een kloof bestaat tussen het gebruik van API’s door bedrijven en hun vermogen om de data te beveiligen die door die API’s wordt gebruikt.

API-afhankelijkheid

API's besturen de digitale wereld, onze mobieltjes, smartwatches, banksystemen en webshops zijn sterk afhankelijk van API's voor de communicatie. Ze helpen e-commerce sites bij het accepteren van betalingen, maken het mogelijk voor zorgsystemen om veilig patiëntgegevens te delen, en zorgen ervoor dat taxi's en openbaar vervoersbedrijven toegang hebben tot real-time verkeersgegevens. Tegenwoordig gebruikt bijna elk bedrijf API's om betere sites, apps en diensten te bouwen en aan te bieden aan consumenten. Maar niet goed beheerde of niet-beveiligde API's zijn een goudmijn voor kwaadwillenden voor het stelen van mogelijke gevoelige informatie.

Belangrijkste onderzoeksuitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van het API Security & Management Report voor 2024 van Cloudflare zijn:

  • Bijna alle marktsectoren hebben te maken met hoge pieken in API-verkeer: de gestroomlijnde integraties die API's mogelijk maken hebben ervoor gezorgd dat organisaties in vrijwel elke sector ze steeds meer inzetten, sommigen zijn hier sneller in dan anderen. IoT-bedrijven, het openbaar vervoer en taxi's, juridische dienstverlening, multimedia en games-bedrijven, en de logistieke en toeleveringsbedrijven leverden het grootste aandeel van het API-verkeer in 2023.
  • API-verkeer neemt het grootste gedeelte van het internetverkeer voor zijn rekening: API's nemen het grootste deel van het dynamische internetverkeer wereldwijd voor hun rekening (57%). In elke regio die door Cloudflare wordt beschermd is er een toename van het gebruik te zien in het afgelopen jaar. Maar de topregio’s waar het gebruik van API's explodeerde en waar het aandeel in het verkeer het grootst was in 2023 waren Afrika en Azië.
  • API's hebben te maken met veel verschillende toenemende bedreigingen: net als bij alle populaire belangrijke bedrijfsfuncties die gevoelige data gebruiken, proberen kwaadwillenden alle mogelijke middelen in te zetten om er toegang toe te krijgen. Daarom heeft de toegenomen populariteit van API's ook een toename van het aantal aanvallen veroorzaakt.HTTP Anomaly, Injection aanvallen en File inclusion vormen de top drie van de meest gebruikte soorten aanvallen die door Cloudflare worden gemitigeerd.
  • Schaduw-API's bieden kwaadwillenden een onbeveiligde route: het is moeilijk voor bedrijven om datgene te beveiligen wat ze niet kunnen zien. Bijna 31% meer API REST eindpunten (wanneer een API verbinding maakt met het softwareprogramma) werden ontdekt door middel van machine-learning versus door de klant geleverde identificatiefactoren, dat wil zeggen dat organisaties geen volledige inventaris hebben van hun API's.
  • Oplossingen voor DDoS-mitigatie zijn een van de meest effectieve tools voor API-bescherming: het maakt niet uit of een organisatie volledig zicht heeft op zijn API's, oplossingen voor DDoS-mitigatie kunnen helpen bij het blokkeren van mogelijke bedreigingen. Een derde (33%) van alle mitigaties die zijn toegepast op API-bedreigingen werden geblokkeerd door DDoS-bescherming die al geïmplementeerd was.

“Een aantal van de grootste cyberaanvallen in de afgelopen jaren waren het gevolg van kwaadwillenden die inbraken via firewalls en toegang kregen tot een netwerk, doordat ze via een API als open deur binnenkwamen,” zei Matthew Prince, CEO en mede-oprichter van Cloudflare. “Terwijl API's een centrale rol gaan spelen in onze digitale economie geloven we dat geen bedrijf of consument de beveiliging van zijn data zou moeten opofferen om de betere ervaringen te krijgen die door de API’s worden geboden.”

“API's zijn krachtige tools voor ontwikkelaars voor het maken van complexe applicaties om hun klanten, partners en werknemers te bedienen, maar elke API vormt een mogelijk aanvalsgebied dat beveiligd moet worden,’’ zei Melinda Marks, Practice Director, Cybersecurity, voor de Enterprise Strategy Group. “Zoals dit nieuw rapport laat zien, hebben organisaties effectievere manieren nodig om API-beveiliging aan te pakken. Inclusief een betere zichtbaarheid van API's, manieren om beveiligde authenticatie en authorisatie tussen verbindingen te garanderen, en betere manieren om hun applicaties te beveiligen tegen aanvallen.”

Onderzoeks- en rapportagemethode

De uitkomsten in dit rapport zijn gebaseerd op verkeerspatronen die werden geobserveerd door het wereldwijde netwerk van Cloudflare (inclusief de webapplicatiefirewall van Cloudflare, DDoS-beveiliging, bot-management, en API gateway diensten) tussen 1 oktober 2022 en 31 augustus 2023. Voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2023 leverde Cloudflare gemiddeld 50 miljoen HTTP-verzoeken per seconde, en werden gemiddeld elke dag 170 miljard cyber-bedreigingen geblokkeerd.

Meer informatie is te lezen in onderstaande bronnen:
Meer over
Lees ook
Terugblik met Remco Geerts van Tesorion

Terugblik met Remco Geerts van Tesorion

InfosecurityMagazine bestaat tien jaar. Wat is er in die tijd veranderd? Die vraag is voorgelegd aan Remco Geerts. Remco is bij Tesorion verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Hij zit ruim 25 jaar in de sector. Hierdoor is hij niet alleen de juiste persoon voor die functie, maar ook voor dit interview.

Orange Cyberdefense: deze 7 veelgemaakte fouten maken OT-omgevingen kwetsbaar

Orange Cyberdefense: deze 7 veelgemaakte fouten maken OT-omgevingen kwetsbaar

Volgens onderzoek van Orange Cyberdefense was de maakindustrie het afgelopen jaar het grootste doelwit van cyberaanvallen: bijna 33 procent trof deze sector. Al jaren is deze industrie het vaakst getroffen. Jeroen Wijnands, Head of OT Security bij Orange Cyberdefense, ziet bij het gros van deze bedrijven dezelfde misstappen. Dit zijn volgens hem d1

Mirco Kloss van TXOne Networks Europe: ‘Binnen OT is continuïteit echt alles’

Mirco Kloss van TXOne Networks Europe: ‘Binnen OT is continuïteit echt alles’

De scheidslijn tussen informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) is aan het vervagen. Om goed te functioneren zijn OT-apparaten steeds afhankelijker van data en IoT-functies. Dat zorgt echter ook voor een verhoogd risico en nieuwe securityuitdagingen. Securityleverancier TXOne specialiseert zich op het snijvlak waar IT en OT overl1