datalekken

Lees ook
68% van de bedrijven is afgelopen jaar door mobiel datalek getroffen

68% van de bedrijven is afgelopen jaar door mobiel datalek getroffen

Bedrijven nemen nog steeds onvoldoende maatregelen om mobiele dreigingen tegen te gaan. Mobiele datalekken komen dan ook met grote regelmaat voor. 68% van de bedrijven wereldwijd blijkt in de afgelopen twaalf maanden te zijn getroffen door een mobiele datalek. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van BT. Vaak blijkt het niet te gaan om een incident1

‘Security-trainingen kunnen kans op datalekken met 70% terugdringen’

‘Security-trainingen kunnen kans op datalekken met 70% terugdringen’

Regelmatig zijn datalekken in het nieuws. De incidenten kunnen een enorme impact hebben op de reputatie van een bedrijf en daarnaast ook nog eens een grote kostenpost opleveren. Bedrijven kunnen de kans zelf slachtoffer te worden van een datalek met 45% tot 70% verminderen door personeel security-trainingen te geven. Dit blijkt uit onderzoek van W1

Nederland ICT tevreden met aangepast wetsvoorstel meldplicht datalekken

Nederland ICT tevreden met aangepast wetsvoorstel meldplicht datalekken

Nederland ICT is tevreden met het vernieuwde wetsvoorstel inzake het melden van datalekken. Dit wetsvoorstel werd dinsdag 10 februari aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de bevoegdheid boetes op te leggen die fors kunnen oplopen en stelt een meldplicht in voor datalekken die ernsti1

Eerste Kamer akkoord met meldplicht datalekken

Eerste Kamer akkoord met meldplicht datalekken

De Eerste Kamer gaat akkoord met de meldplicht datalekken. De wet werd in februari al door de Tweede Kamer aangenomen. Nu ook de Eerste Kamer akkoord is wordt het wetsvoorstel omgezet in een definitieve wet. Wanneer deze wordt ingevoerd is nog onduidelijk. De meldplicht verplicht bedrijven die te maken krijgen met een ernstig datalek dit te melden1

Wat moet u weten over de meldplicht datalekken?

Wat moet u weten over de meldplicht datalekken?

Het belang van data in onze economie wordt steeds groter. Duidelijke regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn dan ook essentieel voor het Nederlandse ondernemersklimaat en het vertrouwen in ICT. Met de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen meldplicht datalekken neemt de overheid alvast een voorschot op nieuwe Europese privacywetten. Deze1

Meerderheid IT-managers publieke sector kent meldplicht datalekken niet

Meerderheid IT-managers publieke sector kent meldplicht datalekken niet

Over iets meer dan twee maanden gaat de meldplicht datalekken in die organisaties verplicht om datalekken direct te melden, op straffe van hoge boetes. Uit onderzoek in opdracht van Sophos blijkt dat een ruime meerderheid van de IT-managers die bij overheid en instellingen betrokken zijn bij het IT-beleid, niet op de hoogte is van de invoering van1

Kostbare datalekken

Kostbare datalekken

Na de jaarwisseling is het zover. Datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, moeten binnen twee werkdagen worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het is onderdeel van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien: de beveiliging van persoonsgegevens moet ‘passend’ zijn. En daar ligt een vervelend knelpunt1

Interne medewerkers zijn bij 42% van de datalekken betrokken

Interne medewerkers zijn bij 42% van de datalekken betrokken

Driekwart van de bedrijven heeft te maken gehad met interne informatiebeveiligingsincidenten. In 42% van alle gevallen waarbij gevoelige data uitlekt zijn interne medewerkers betrokken. Dreigingen komen dan ook lang niet altijd van buitenaf, maar in veel gevallen juist van binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit het IT Security Risk Survey van1

‘Gewone’ misdaad en cybercrime lopen steeds meer in elkaar over

‘Gewone’ misdaad en cybercrime lopen steeds meer in elkaar over

De grenzen tussen cybercrime en ‘gewone’ misdaad worden steeds vager en zullen op den duur volledig verdwijnen. ‘Analoge’ misdaad komt steeds vaker voor in illegale, ondergrondse marktplaatsen. Daarnaast worden digitale middelen steeds vaker ingezet voor misdaden als fysieke inbraken. Tegelijkertijd kan cybercrime en datadiefstal met de toenemende1

Webinar over meldplicht datalekken

Webinar over meldplicht datalekken

Detron organiseert op 3 december in samenwerking met Van Randwijk een webinar over het actuele onderwerp meldplicht datalekken. Per 1 januari 2015 dienen organisaties datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP). Maar wat betekent dit in de praktijk? Het niet melden van een datalek leidt automatisch tot een rode kaart met1